Get Adobe Flash player

Leczenie protetyczne

Konsultacja protetyczna

60 zł

Wyciski + modele diagnostyczne

40 zł

Szyna do wybielania  (1 szt )

200 zł

Wkład koronowo – korzeniowy jednoczęściowy
Uzupełnienie protetyczne stałe, wykonywane na korzeniach zębów po leczeniu endodontycznym, których twarde tkanki korony zostały całkowicie lub prawie całkowicie zniszczone procesem próchnicowym. Stanowi podstawę do dalszej odbudowy korony zęba.

400 zł

Wkład koronowo – korzeniowy dzielony
Uzupełnienie protetyczne stałe, wykonywane na korzeniach zębów wielokorzeniowych po leczeniu endodontycznym, których twarde tkanki korony zostały całkowicie lub prawie całkowicie zniszczone procesem próchnicowym. Stanowi podstawę do dalszej odbudowy korony zęba.

450 zł

Korona porcelanowa standardowa
Uzupełnienie protetyczne stałe, wykonywane na opracowanej koronie własnej zęba lub na zębie z wcześniej przygotowanym wkładem koronowo - korzeniowym. Wykonana ze stopu metalu licowanego (pokrytego) porcelaną.

1000 zł

Korona porcelanowa galwaniczna (skaleniowa)
Uzupełnienie protetyczne stałe, wykonywane na opracowanej koronie własnej zęba lub na wcześniej przygotowanym i częściowo odbudowanym filarze zęba. Korona wykonana jest  z porcelany skaleniowej bez podbudowy metalowej.

1000 zł

Korony pełnoceramiczne (bez metalu)

- Alumina
Korona całoceramiczna bezmetalowa o podwyższonych walorach estetycznych, zbudowana na podbudowie z tlenku glinu. Translucencja zbliżona do naturalnego zęba.

2000 zł

- Cyrkon
Korona całoceramiczna wzmocniona od środka czapeczką z tlenku cyrkonu. Posiada najwyższe walory estetyczne, przezierność maksymalnie zbliżona do naturalnej zęba.

2000 zł

Licówka porcelanowa - system Procera

1500 zł

Punkt w moście
jeden ząb w moście, przykład: jeśli most osadzony jest na siekaczu centralnym (jedynka) i na kle (trójka) i odbudowuje siekacz boczny (dwójka) to taki most ma 3 punkty

1000 zł

Inlay lany / onlay kompozytowy - uzupełnienie protetyczne stałe wykonywane na koronie własnej zęba, która uległa dużemu zniszczeniu z powodu próchnicy lub urazu. Może zastępować standardowe wypełnienie stałe. Cena zawiera wykonanie pracy protetycznej wraz z zamocowaniem. W przypadku uzupełnienia ze złota nie zawiera ceny stopu złota, zależnej od wagi.

1000 zł

Inlay / onlay porcelanowy

1300 zł

Korona tymczasowa długoterminowa
Uzupełnienie protetyczne przeznaczone do czasowego użytkowania w jamie ustnej w trakcie leczenia. Wykonane jest zwykle z materiału kompozytowego.

400 zł

Korona tymczasowa bezpośrednia
Uzupełnienie protetyczne przeznaczone do czasowego użytkowania w jamie ustnej w trakcie leczenia. Wykonane jest zwykle z akrylu. Wykonane bezpośrednio przy pacjencie na jednej wizycie

150 zł

Most typu Maryland 1 punkt
Uzupełnienie protetyczne stałe stosowane zwykle do uzupełnienia braku pojedynczego zęba w odcinku przednim. Metoda ta oszczędza tkanki zębów sąsiednich.

400 zł

Jeden punkt w protezie akrylowej
dostawienie jednego zęba lub klamry
natychmiastowa naprawa złamanej protezy akrylowej

80 zł

Proteza całkowita
Ruchome uzupełnienie protetyczne, wykonywane przy całkowitym braku uzębienia. Ma zapewnić odbudowę utraconej czynności żucia, poprawę wymowy, oraz przywrócenie estetycznego wyglądu twarzy.

1200 zł

Proteza szkieletowa
Ruchome uzupełnienie protetyczne o konstrukcji metalowo - akrylowej.

1500 zł

Proteza szkieletowa na zamkach

1500 zł + koszt zamków

Szynoproteza
Ruchome uzupełnienie protetyczne o konstrukcji metalowo akrylowej, stosowane przy słabym podparciu lub podczas leczenia chorób przyzębia (paraodontopatii).

1350 zł

Szyna relaksacyjna
- stosowana głównie u pacjentów z bruksizmem
(zaciskaniem zębów podczas snu, prowadzące do m.in. patologicznego starcia zębów)

450 zł

Szyna zgryzowa z blokadą parafunkcji

450 zł